Strategija pametne uporabe podatkov

V današnjem času smo obdani z vse večjim številom podatkov, ki jih je potrebno sprocesirati. Roko na srce, dokaj hitro lahko pride do zmede in posledično napačne interpretacije. Enako velja za poslovni svet. Pomembna ni količina podatkov, ki smo jih zgenerirali oziroma zajeli, temveč izluščenje nam relevantnih podatkov in njihova uporaba za sklepanje pravilnih odločitev v prihodnosti.

Ravno zaradi tega je analitika oziroma monitoriranje, analiziranje in interpretiranje podatkov ena izmed najpomembnejših postavk, prav tako velikokrat točka razlikovanja s konkurenco. Tukaj se skriva čar vsega skupaj, torej kako očistiti množico podatkov in se fokusirati na relevantne podatke, kako posameznim podatkom dati pomen in uvideti povezovanja ter vse skupaj uporabiti za predikcije.

Poleg rednega zbiranja, monitoriranja in analiziranja podatkov ter seveda poročanja rezultatov, bodisi znotraj Facebook analitike ali Google analitike, po naročilu pripravljamo obsežna kvartalna poročila, ki služijo kot podlaga za nadaljnjo plemenitenje zastavljene strategije.

Prav tako nudimo izdelavo naročnikovemu podjetju in njegovim potrebam prilagojene podlage za zbir krvavo potrebnih poslovnih podatkov ("decision making data"), s pomočjo katerih so prihodnje odločitve še toliko enostavnejše in bolj utemeljene.


Strategija blagovne znamke

Skrbno izoblikovana in vodena blagovna znamka je predpogoj za uspeh, saj bodo ključni kupci v njej le tako uvideli pravo vrednost, ji ostali zvesti in bili pripravljeni prenašati esenco le te na sebi podobno misleče.

Vendar blagovna znamka še zdaleč niso zgolj nam vidni elementi tipa ime, slogan in logo. Bistvo je očem nevidno, in ravno ta nevidni oziroma "mehki" del ustvarja razlike.

Zato vsako blagovno znamko razstavimo na prafaktorje in jo nazaj sestavimo tako, da izpolnjuje zastavljene strateške cilje in nosi vizijo podjetja. Izdelamo natančno identiteto in kulturo blagovne znamke ter seveda pozicioniranje le te.

Za dosego optimuma vselej sodelujemo z naročnikom, bodisi pri zasnovi, bodisi pri implementaciji začrtanega. Slednje je pogoj, da se zastavljeni okvirji pravilno prenesejo na celotno hierarhično sliko v podjetju. Temu primerno se izdela priročnik za internal branding.


Strategija z znanjem opolnomočenega kadra

Naše poglede in izkušnje s strateškim marketingom z veseljem delimo med vse znanja željne. Tako se nemalokrat prelevimo tudi v predavatelje in po željah naročnika organiziramo delavnice ali izobraževanja.

Če želite nadgraditi vaše znanje ali znanje vašega kadra, potem smo zagotovo pravi naslov za vas.


kontaktirajte nas